GEWOON BIJZONDER

 


 


 


Door onderwijs- en bedrijfsworkshops en voorlichting voor scholen, clubs en verenigingen, bedrijven en instellingen worden nieuwe ontwikkelingen en veranderingen door Millio in de maatschappij onder de aandacht gebracht. 

Wij zetten ons samen met onze partners in voor de doelgroepen van onze projecten. 


Jongerengedrag wordt veroorzaakt door veel verschillende omstandigheden, zoals gediagnosticeerde aandoeningen, leren, gezondheid, sociale situaties of pubergedrag. Door compacte informatie met tips voor de jongeren zelf, ouders, begeleiders, verenigingen, werkgevers, instanties en onderwijsgevenden over deze onderwerpen ontstaat een compleet en helder beeld dat gemakkelijk toegankelijk is en direct duidelijkheid geeft over de omgang met de jongere. 

www.jongerengedrag.nl


Het moderne leven vraagt veel van de mens! De huidige manier van leven, wonen, werken en ontspannen is anders dan van oorsprong. Wij mensen zijn onderdeel van de natuur, wij kunnen niet zonder de natuur maar staan er met onze hedendaagse levensstijl steeds verder van af. De kunst is om in het heden evenwichtig te kunnen leven. Natuurlijke mens streeft ernaar om iedereen in balans te kunnen laten zijn en een puur natuurlijk basisgevoel te laten ervaren vanuit eigen lichaam en kracht. 

www.natuurlijkemens.nl


HSP-Punt voor Nederland en België vormt de onafhankelijke belangenorganisatie voor Hoog Sensitieve Personen: HSP PUNT STICHTING. Ruim 20% van alle mensen is hoog sensitief, een mooie verrijking maar soms ook moeilijk om mee om te gaan.  HSP Punt verbindt de doelgroep, naasten, ervaringsdeskundigen, professionals, organisaties, reguliere zorg en de wetenschap. U vindt op HSP Punt informatie, HSP testen en tips en tricks om HSP tot een natuurlijke kracht te maken. 

www.HSP-Punt.nl

 

Mensen voor Elkaar is het grootste allesomvattende gelijkgestemde/lotgenotenplatform van Nederland. De missie van Mensen voor Elkaar is om mensen te verbinden door hen te helpen met informatie, verlichting geven of te ondersteunen vanuit ervaringen van anderen.  Dit resulteert in een beter welzijn en vermindert indirect medische klachten.

www.mensenvoorelkaar.nl